Vsledkov listina po 3. srii korepondennej sae kategria π
Por. Priezvisko Meno Trieda kola PS 11 12 13 14 Spolu
1 Boa Vladimr 4. C G D. Tatarku, Poprad 35 5   5 3 48
2 Szanislo Tom 3. F G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 36 4 0 4 2 46
3 Sldek Filip sexta B G A. Bernolka, Nmestovo 26 5 0 5 2 38
4 Polako Martin septima A OG Alejov 1, Koice 22 1       23
5 Hornyk Zsolt sexta C G P. Pzma, Nov Zmky 14         14
6 Mark Kroly 2. A G H. Selyeho, Komrno 13         13
7 Kobza Vladimr 4. F G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 11         11
8 Bukvaj Ivan 4. F G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 6         6
9 Konpkov Jlia 3. F G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 3 1       4
9 Ivaneck Jakub septima B OG Alejov 1, Koice 4         4
11 Kapustov Katarna 3. F G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 3         3
11 Vrbovsk Mria 4. F G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 3         3
11 Alberty Roman 4. F G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 3         3
11 Rybr Andrej 1. F G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 3         3
15 Zubnrov Katarna 4. F G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 1         1
16 Blesk Viktor 4. F G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 0         0