Vsledkov listina po 3. srii korepondennej sae kategria C
Por. Priezvisko Meno kola PS 3 4 5 6 M Spolu
1 Durila Michal G Komenskho 13, Hlohovec 37 5 3 5 5   55
2 Leov Lvia G Provsk 1, Nitra 28 4 4 5 3   44
3 Hrubjk Karol G A. Bernolka, Nmestovo 25 4 5 4 5 1 42
3 Rybr Andrej G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 24 5 3 5 5   42
5 Blik Martin G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 26 4 2 5 2   39
5 Makuch Matej G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 27 2 3 5 2   39
7 ernay Rastislav G Komenskho 13, Hlohovec 18 2 2 4 5   31
7 trbov Silvia G Provsk 1, Nitra 14 2 5 5 5   31
7 abkov Zuzana G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 19 5 1 1 5   31
10 Povalov Radoslava G A. Bernolka, Nmestovo 21     5 5 1 30
11 Banov Zuzana G Komenskho 13, Hlohovec 18 5 1 3 2   29
12 Jackov Dominika G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 18 5   5     28
12 Magyarov Eva G Provsk 1, Nitra 28           28
14 Fodorov Jana G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 15 5 1 5     26
14 Kordov Zuzana G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 26           26
16 Gulai Imrich G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 11 4 2 3 5   25
16 Maov Veronika G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 18 4 2 1     25
18 Adler Filip G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 20 1 1 1 2 1 24
18 Bdiov Zuzana G Provsk 1, Nitra 24           24
20 Rov Alexandra G A. Vrbla, Levice 10 4 2 5 2   23
21 Steuer Max G M. R. tefnika, amorn 19           19
22 Benk Henrich G P. Pzma, Nov Zmky 17           17
23 Gazdarica Matej G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 15           15
23 Reutk Peter G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 15           15
25 Kenzuliak Filip G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 14           14
25 Majlth Erik G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 14           14
25 Oszlk Alexandra G P. Pzma, Nov Zmky 14           14
28 Lszlova Brigita G Mldencka 22, ahy 13           13
28 Sochov Eva G A. Bernolka, Nmestovo 13           13
30 Lehotsk Juraj G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 12           12
31 Kandra Jakub G A. Prdavka, Sabinov 11           11
32 Bakoov Katarna G Pchov 10           10
32 ernk Jn OA urany 4 1   5     10
34 Chomutov Radka G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 8           8
34 Leitner Matej G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 8 0         8
36 Godorov Alica G urany 1 0 0 4 2   7
36 Chytilov Daniela G A. Kmea, Bansk tiavnica 6     1     7
38 ernk Adam G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 5           5
38 imov Veronika G Provsk 1, Nitra 5           5
38 Dzrik Tom SOUE Bansk Bystrica 5           5
38 Marochni Jn SOUE Bansk Bystrica 5           5
42 Janoviova Adela G Provsk 1, Nitra 4           4
42 Jankova Daa G A. Vrbla, Levice 4           4
44 Budinsk Lucia G A. Kmea, Bansk tiavnica 3           3
44 Katan Marek G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 3           3
46 Budov Lucia PaSA Turianske Teplice 2           2
47 Letrich Andrej PaSA Turianske Teplice 1           1
47 Montilla Elys G A. Kmea, Bansk tiavnica 1           1
47 evk Luk PaSA Turianske Teplice 1           1
47 Talafs ubo PaSA Turianske Teplice 1           1