Vsledkov listina po 2. srii korepondennej sae kategria π
Por. Priezvisko Meno Trieda kola PS 11 12 13 14 Spolu
1 Szanislo Tom 3. F G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 18 5 4 5 4 36
2 Boa Vladimr 4. C G D. Tatarku, Poprad 20 3 3 5 4 35
3 Sldek Filip sexta B G A. Bernolka, Nmestovo 14 5 2 5 0 26
4 Polako Martin septima A OG Alejov 1, Koice 18 1 0 0 3 22
5 Hornyk Zsolt sexta C G P. Pzma, Nov Zmky 14 0 0 0 0 14
6 Mark Kroly 2. A G H. Selyeho, Komrno 13 0 0 0 0 13
7 Kobza Vladimr 4. F G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 11 0 0 0 0 11
8 Bukvaj Ivan 4. F G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 6 0 0 0 0 6
9 Ivaneck Jakub septima B OG Alejov 1, Koice 4 0 0 0 0 4
10 Alberty Roman 4. F G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 3 0 0 0 0 3
10 Kapustov Katarna 3. F G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 3 0 0 0 0 3
10 Konpkov Jlia 3. F G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 3 0 0 0 0 3
10 Rybr Andrej 1. F G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 3 0 0 0 0 3
10 Vrbovsk Mria 4. F G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 3 0 0 0 0 3
15 Zubnrov Katarna 4. F G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 1 0 0 0 0 1
16 Blesk Viktor 4. F G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 0 0 0 0 0 0