Vsledkov listina po 2. srii korepondennej sae kategria C
Por. Priezvisko Meno kola PS 3 4 5 6 M O Spolu
1 Durila Michal G Komenskho 13, Hlohovec 19 5 4 5 4     37
2 Leov Lvia G Provsk 1, Nitra 14 5 4 0 5     28
2 Magyarov Eva G Provsk 1, Nitra 13 5 5 0 5     28
4 Makuch Matej G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 15 4 4 4 0     27
5 Blik Martin G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 15 4 4 3 0     26
5 Kordov Zuzana G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 18 5 1 1 1     26
7 Hrubjk Karol G A. Bernolka, Nmestovo 14 5 3 4 2 3   25
8 Bdiov Zuzana G Provsk 1, Nitra 13 5 5 0 1     24
8 Rybr Andrej G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 13 5 4 2 0     24
10 Povalov Radoslava G A. Bernolka, Nmestovo 14 3 2 4 1 3   21
11 Adler Filip G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 12 5 3 0 0     20
12 Steuer Max G M. R. tefnika, amorn 8 5 3 3 0     19
12 abkov Zuzana G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 15 2 2 0 0     19
14 Banov Zuzana G Komenskho 13, Hlohovec 7 3 0 4 4     18
14 ernay Rastislav G Komenskho 13, Hlohovec 9 3 2 0 4     18
14 Jackov Dominika G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 13 2 3 0 0     18
14 Maov Veronika G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 14 4 0 0 0     18
18 Benk Henrich G P. Pzma, Nov Zmky 17 1 1 3 0   A 17
19 Fodorov Jana G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 15 0 0 0 0     15
19 Gazdarica Matej G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 15 0 0 0 0     15
19 Reutk Peter G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 15 0 0 0 0     15
22 Kenzuliak Filip G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 14 0 0 0 0     14
22 Majlth Erik G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 14 0 0 0 0     14
22 Oszlk Alexandra G P. Pzma, Nov Zmky 14 1 1 2 0   A 14
22 trbov Silvia G Provsk 1, Nitra 14 5 3 0 5   A 14
26 Lszlova Brigita G Mldencka 22, ahy 12 0 1 0 0     13
26 Sochov Eva G A. Bernolka, Nmestovo 13 0 0 0 0     13
28 Lehotsk Juraj G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 12 0 0 0 0     12
29 Gulai Imrich G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 5 4 2 0 0     11
29 Kandra Jakub G A. Prdavka, Sabinov 11 0 0 0 0     11
31 Bakoov Katarna G Pchov 10 0 0 0 0     10
31 Rov Alexandra G A. Vrbla, Levice 10 4 4 2 0   A 10
33 Chomutov Radka G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 8 0 0 0 0     8
33 Leitner Matej G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 5 3 0 0 0     8
35 Chytilov Daniela G A. Kmea, Bansk tiavnica 5 5 0 0 0 4   6
36 ernk Adam G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 5 0 0 0 0     5
36 imov Veronika G Provsk 1, Nitra 5 0 3 0 4   A 5
36 Dzrik Tom SOUE Bansk Bystrica 5 0 0 0 0     5
36 Marochni Jn SOUE Bansk Bystrica 5 0 0 0 0     5
40 ernk Jn OA urany 4 0 0 0 0     4
40 Janoviova Adela G Provsk 1, Nitra 4 0 0 0 0     4
40 Jankova Daa G A. Vrbla, Levice 4 4 0 2 0   A 4
43 Budinsk Lucia G A. Kmea, Bansk tiavnica 3 0 0 0 0     3
43 Katan Marek G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 3 0 0 0 0     3
45 Budov Lucia PaSA Turianske Teplice 2 0 0 0 0     2
46 Godorov Alica G urany 1 0 0 0 0     1
46 Letrich Andrej PaSA Turianske Teplice 1 0 0 0 0     1
46 Montilla Elys G A. Kmea, Bansk tiavnica 1 0 0 0 0     1
46 evk Luk PaSA Turianske Teplice 1 0 0 0 0     1
46 Talafs ubo PaSA Turianske Teplice 1 0 0 0 0     1